Ken & Verstaan Geografie Leerdersboek Graad 10

Graad 10 Geografie Handboeke

Ken & Verstaan Geografie Leerdersboek Graad 10
Short Description
Ken & Verstaan Geografie Graad 10 is deur ‘n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Geografie maklik baas te raak.
ISBN
9781107637658
Pricing
R 127.00