Geography Text Books

istock_books_college1

Focus on Geography Grade 10 ExamBank CD-ROM
Focus on Geography Grade 10 ExamBank CD-ROM includes all the requirements of the January 2008 Learning Programme Guidelines and Subject Assessment Guidelines.
9780636088528
R647.95
Focus on Geography Grade 11 ExamBank CD-ROM
The ability to set geography exams, tests and memos in minutes using an easy and user-friendly computer programme.
9780636089600
R647.95
Geography for Caps Learner’s Book
None
9781444156027
R166.95
Geography for Caps Teacher’s Guide
None
9781444156034
R192.95
Gr10 LB Spot On Geography
None
9780796236227
R 154.95
Gr10 TG Spot On Geography Teacher’s guide
None
9780796236234
R 113.95
Gr11 LB Spot On Geography
None
9780796236241
R 200.00
Gr11 TG Spot On Geography Teacher’s guide
None
9780796236258
R 202.86
Ken & Verstaan Geografie Leerdersboek Graad 10
Ken & Verstaan Geografie Graad 10 is deur ‘n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Geografie maklik baas te raak.
9781107637658
R 127.00
Ken & Verstaan Geografie Leerdersboek Graad 11
Ken & Verstaan Geografie Graad 11 is deur ‘n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Geografie maklik baas te raak.
9781107697768
R 171.41